X

Post Bariatrik Cerrahi


Postbariatrik cerrahi, obezite nedeniyle aşırı kilo verme ve veya mide küçültme vs. gibi farklı metodlarla uygulanan ameliyatlardan sonraki dönemde beklenilen aşırı kilo kaybına bağlı olarak, tüm vücutta oluşan sarkıklıkların ve deformitelerin düzeltilmesi işlemlerinin tümünü kapsar. Aşırı kilo kaybı sonrasında yüzde, kollarda, memede, sırtta, karında ve bacaklarda sarkmalar ve deformitelerin oluşması kaçınılmazdır.

Oluşan sarkıklıkların derecesine ve hastanın rahatsızlık durumuna göre yapılacak olan ameliyatlar, hasta hedef kilosuna ulaştıktan ve bu kilosunu en az 6 ay sabit tuttuktan sonra, seanslara bölünerek uygulanır. Bazı durumlarda birden fazla ameliyat aynı seansta yapılabilir.