X

Yağ Enjeksiyonları Alt


Yağ enjeksiyonu, kişinin kendi vücudundan alınan yağların, birtakım işlemlerden geçirilerek saflaştırılması sonrasında aynı hastanın başka bir bölgesine özel kanüller aracılığıyla verilmesi işlemidir. Uygun şekilde alınıp, saflaştırılan yağ hücreleri, özel teknikler ile vücuttaki her bölgeye enjekte edilerek yaşatılabilir.